Otevírací doba a vstupné

Otevírací doba

 • Pondělí – Sobota: 10–17 hod.
 • Pro předem objednané skupiny je otevřeno již od 9 hodin!

 

Diecézní muzeum nabízí následující prohlídkové trasy (ceny jsou uvedeny v CZK):

Malý okruh

A
Expozice Vita Christi
Plné
60,-
Snížené
40,-
 
Po předložení vstupenky z věží katedrály sleva 25% (45,- / 30,- Kč)
 
 
 
 
B
Katedrála (s výkladem)
Plné
40,-
Snížené
30,-
Minimálně 100,- za prohlídku

Střední okruh

C
Expozice Vita Christi
+ Katedrála (s výkladem)
Plné
90,-
Snížené
70,-
Minimálně 200,- za prohlídku
 
 
 
 
D
Expozice Vita Christi
+ klenotnice a věže
Plné
80,-
Snížené
60,-
 
 
 
 
E
Katedrála (s výkladem)
+ klenotnice a věže
Plné
60,-
Snížené
50,-
Minimálně 150,- za prohlídku

Velký okruh

F
Expozice Vita Christi
+ Katedrála (s výkladem)
+ klenotnice a věže
Plné
110,-
Snížené
90,-
Minimálně 300,- za prohlídku

 

 • Snížené vstupné:  děti do 15 let, studenti (ISIC, do 26 let), senioři (od 60 let)
 • Zdarma: děti do 6 let v doprovodu platícího dospělého rodinného příslušníka, ZTP, držitelé karet AGM, ICOM, Uměleckohistorická společnost, pracovníci NPÚ, učitelé jako doprovod žáků
 • Rodinné vstupné:  platí pouze 2 dospělí a 1 dítě, další děti zdarma
 • Slevy:  10% Senior pas
Komentovaná prohlídka expozice Vita Christi pro objednané skupiny v angličtině nebo v němčině (60 min):
Plné 120,- / Snížené 80,- Kč za osobu
 
Komentovaná prohlídka katedrály sv. Petra a Pavla pro objednané skupiny v angličtině nebo v němčině (45 min):
Plné 80,- / Snížené 60,- Kč za osobu

Po domluvě lze zajistit prohlídky i v jiných brněnských kostelech.
 
 
Ceník platný od ledna 2017.
 

Opening hour

 • Monday – Saturday: 10 am. - 5 pm.

Diocesan Museum offers the following tours (prices are in CZK):

Small tour

A
Exposition Vita Christi
Full
60,-
Reduced
40,-
 
With ticket from cathedral towers - discount 25% (45,- / 30,- )
Guiding in English – necessary to order in advance (120,- / 80,-)
 
 
 
 
B
St. Peter and Paul Cathedral (with czech guide)
Full
40,-
Reduced
30,-
Minimum 100,- per group
 
Guiding in English – necessary to order in advance (80,- / 60,-)

Medium tour

C
Exposition Vita Christi
+ Cathedral (with czech guide)
Full
90,-
Reduced
70,-
Minimum 200,- per group
 
 
 
 
D
Exposition Vita Christi
+ Treasury and Towers of the Cathedral
Full
80,-
Reduced
60,-
 
 
 
 
E
Cathedral (with czech guide)
+ Treasury and Towers of the Cathedral
Full
60,-
Reduced
50,-
Minimum 150,- per group

Big tour

F
Exposition Vita Christi
+ Cathedral (with czech guide)
+ Treasury and Towers of the Cathedral
Full
110,-
Reduced
90,-
Minimum 300,- per group

 

 • Reduced entrance fee: children under 15, students (ISIC, to 26 years), seniors (60+)
 • Free: children under 6 years of age, disabled, cardholders AGM, ICOM, Art History Society, NPÚ workers, teachers with group of students
 • Family ticket: only 2 adults and 1 child, additional children free
 • Discounts: 10% Senior pas

Guided tour of the Exposition Vita Christi for groups booked in English or German (60 min):
Full 120, - / Reduced 80, - CZK per person
 
Guided tour of the Cathedral of St. Peter and Paul for groups booked in English or German (45 min):
Full 80, - / Reduced 60, - CZK per person

After the agreement can arrange tours in other churches in Brno.
 
 
Price list valid from January 2017.

Madona z Veveří

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb
Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttp://muzeum.biskupstvi.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS