Pro školy

Vita Christi - Život Kristův – komentovaná prohlídka výstavy

Vita Christi (Život Kristův) je stálá expozice Diecézního muzea v Brně, která představuje výjimečnou sbírku umělecky nejcennějších obrazů, soch a reliéfů z brněnské diecéze. Díky jedinečné koncepci jsou jednotlivé exponáty uspořádány tak, že samy vypravují příběh života Ježíše Nazaretského. Prohlídka expozice  může být méně tradičním představením základních témat křesťanské zvěsti, která jsou dodnes aktuální v rámci kulturního dědictví Evropy. Další možností je zaměření prohlídky na přiblížení základních zákonitostí, technik a vývoje výtvarného umění.

GOTIKA a BAROKO – živé dědictví české kultury

Výukový program GOTIKA a BAROKO – živé dědictví české kultury představuje na exponátech Diecézního muzea a na stavbách vybraných brněnských kostelů význačná kulturně historická období. Výklad je přizpůsoben osnovám předmětů jako je dějepis, výtvarná výchova, základy společenských věd nebo občanská nauka. Žáci jsou aktivně konfrontováni s kulturními a historickými reáliemi vybraných epoch.

 

Tajemství Petrova

V rámci programu si děti prohlédnou katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově a dozvědí se mnohé o její historii, stavebním vývoji a jejím významu v dějinách i dnes. Během prohlídky budeme objevovat tajemství a zajímavosti nejrůznějšího druhu. Pro zvláště zvídavé je připravena i vědomostní hra. Program lze zaměřit na představení hlavních architektonických pojmů a vývoje stavebních slohů, na pověsti, legendy o světcích a ikonografii výzdoby katedrály, nebo také na širší kulturněhistorické souvislosti týkající se dějin celého Brna.

 

Okno do nebe

obrVýtvarný program OKNO DO NEBE je určený především žákům prvního stupně základních škol. Cílem programu je přiblížení techniky tvorby vitrají, obecné seznámení žáků s oborem dějin umění a umožnění tvorby různými výtvarnými technikami. Posluchačům budou představeny vitraje v původní gotické věži katedrály sv. Petra a Pavla, která je známá jako tzv. Propitá. Zde si díky přístupnosti oken lze prohlédnout techniky i témata z bezprostřední blízkosti.

 

 

 

Světová náboženství – judaismus, křesťantví, islám

obr.
Náplní programu je srovnání tří monoteistických nábožensví, která v minulosti formovala a do značné míry stále formují naši kulturu. Žáci se seznámí s kořeny náboženství, s obdobím jejich vzniku a hlavními věrokladen důraz na jednotlivé podobnosti či rozdílnosti a na mezináboženský dialog. Snahou bude porozumět a určit, z čeho vycházejí kulturní rozdíly.

 

 

 

Církevní památky brněnské diecéze

Tento program se věnuje nejvýznamnějším sakrálním památkám na Moravě. Prostřednictvím obrazové prezentace bude připomenuto kulturní bohatství našeho regionu. Posluchači se dozvědí o nejvýznamnějších sakrálních památkách různých historických období, na kterých si zopakují hlavní zákonitosti a rozlišovací znaky jednotlivých uměleckých slohů. Prezentace je zaměřena na architektonické skvosty brněnské diecéze, na nejznámější brněnské kláštery a na historický vývoj katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

BIBLE a její poslání pro současný svět

Cílem programu BIBLE je seznámit mládež s Biblí, nastínit její struktury a rozdělení, a zodpovědět otázky, co znamená Bible pro křesťany a jaký význam má pro současný svět. Součástí programu bude teoretická část konaná formou prezentace a prohlídka stálé expozice Diecézního muzea, kde se žáci na muzejních exponátech seznámí s evangelním příběhem. Nedílnou součástí bude také ukázka krátkého biblického čtení, při němž si žáci osvojí práci s Biblí.

Madona z Veveří

Kalendář
Předchozí měsíc  Únor 2017  Další měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttp://muzeum.biskupstvi.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS